Servers din

Discord servers tagged with din

Showing 1 - 7 of 7 servers
Panteizm ve ötesi discord sunucusuna hoşgeldiniz. Umarız ki sunucumuzda keyifli bir zaman geçirirsiniz, sizler de güzel topluluğumuzun bir parçası olursunuz. Bu sunucuda, panteizm hakkında konuşuyoruz, birbirimizle hiçbir kısıtlama olmadan fikir alışverişinde bulunuyoruz, gülüyor eğleniyor, tartışıyoruz.. Lütfen birbirimizle; saygı ve sevgi çerçevesi içinde iletişim kuralım, enerji tasarrufu yapalım, doğayı koruyalım ve hayvanları sevelim
Felsefe, din, bilim ve birçok alanda tartışabileceğiniz, sohbet edip keyifli vakit geçirebileceğiniz sunucumuza sizi de bekliyoruz.
Kültür, sanat, bilim, edebiyat, tarih, gündem...
Varlık, bilgi ve metafizik gibi temel felsefe konuları...
Mitoslar, esoterik gelenekler, teosofi, mistisizm ve tüm bunların dinlerle olan dolaylı bağlantıları...
Tengricilikten Hinduizme, Sihizmden Şintoya, Zerdüştçülükten folklorik inançlara tüm dünya dinleri...
İslamın kökenleri, Kur'an, hadis külliyatı, İslami uygulamalar, eleştirel bir bakışla sosyolojik ve kişisel perspektiften tüm yönleriyle İslam...
Yahudilik bir din midir? Kendisinden sonra ortaya çıkan diğer “semavi” dinlerle ilişkisi nedir? Yahudilikte kavramlar, Eski Ahit, Yahudiliğin tarihi ve kökenleri...
Hristiyan inancı nedir? Hristiyan mezhepleri nelerdir? Kiliselerin geçmişi, kutsal kitap, Hristiyanlığın dünya tarihine etkisi, hepsi ve daha fazlası burada...
Sunucumuza hoş geldiniz! Bu sunucuda İslamiyet hakkında konular konuşuluyor & tartışılıyor. İslama özel bir sorunuz mu var? O zaman doğru sunucuyu buldunuz! Müslümanlar ve Gayrimüslimler sunucumuza katılabilir.
Büşürüm'e hoş geldiniz! Bu sunucuda İslamiyet hakkında konular konuşuluyor & tartışılıyor. İslama özel bir sorunuz mu var? O zaman doğru sunucuyu buldunuz! Müslümanlar ve Gayrimüslimler sunucumuza katılabilir.
Dinler veya diğer inançlar üzerine sohbet etmek, tartışmak isteyenler grubumuza gelebilir.
Amacımız, Öğreti'yi yaymak, seçkinler arasındaki bağı güçlendirmek ve belli yalanlarla zincirlenen, geçmişi unutturulan insanlığa tanrısallığını hatırlatmak.
Düşünen ve sorgulayan arkadaşlarımızla birlik olmak, onların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve her zaman sırtlarını dayayabilecek kardeşleri olduğunu hissettirmek için varız.