Servers ateizm

Discord servers tagged with ateizm

Showing 1 - 6 of 6 servers
(Filozofi Kafesi'nin diğer kolu)
Kültür, sanat, bilim, edebiyat, tarih, gündem...
Varlık, bilgi ve metafizik gibi temel felsefe konuları...
Mitoslar, esoterik gelenekler, teosofi, mistisizm ve tüm bunların dinlerle olan dolaylı bağlantıları...
Tengricilikten Hinduizme, Sihizmden Şintoya, Zerdüştçülükten folklorik inançlara tüm dünya dinleri...
İslamın kökenleri, Kur'an, hadis külliyatı, İslami uygulamalar, eleştirel bir bakışla sosyolojik ve kişisel perspektiften tüm yönleriyle İslam...
Yahudilik bir din midir? Kendisinden sonra ortaya çıkan diğer “semavi” dinlerle ilişkisi nedir? Yahudilikte kavramlar, Eski Ahit, Yahudiliğin tarihi ve kökenleri...
Hristiyan inancı nedir? Hristiyan mezhepleri nelerdir? Kiliselerin geçmişi, kutsal kitap, Hristiyanlığın dünya tarihine etkisi, hepsi ve daha fazlası burada...
Turkiye'de yasayan Roma kokenli halk tebaasi.

Kanalimiza tum :

Arnaut kokenliler
Yunan kokenliler
Ulah kokenliler
Vlah kokenliler
Meglenit kokenliler
Ermeni kokenliler

+ Donmeler, Avdetiler , Melamiiler , Sufiler

davetlidir.
Felsefe, din, bilim ve birçok alanda tartışabileceğiniz, sohbet edip keyifli vakit geçirebileceğiniz sunucumuza sizi de bekliyoruz.
Birkaç arkadaş eğlenmek için açtık.
Türkiye sunucusu.
Müzik severler buraya.
+14 Pikachu ailemize seni de bekliyoruuz !!!