Servers paganizm

Discord servers tagged with paganizm

Showing 1 - 22 of 22 servers
New!
İyi, esen günler dilerim,
Gnostikler Topluluğu, içeride genellikle Gnostisizm, Okültizm, din, felsefe ve benzeri konuların konuşulduğu, tartışıldığı bir sunucudur. Herhangi bir gerçek dernek veya oluşum değildir, sadece sanal ortamdadır. Amacı, bu tür konulara ilgili insanlar ile fikir ve bilgi alış verişi yapmak, tabiri uygunsa birbirimize güneş olmaktır. Kurallara uymanız takdirinde gayet güzel vakit geçirebileceğinizi taahhüt ederim. Şimdiden hoş geldiniz.
Sunucumuz bin yıllardır unutturulmaya tarihten silinmeye çalışılmış olan Paganizm üzerine kuruludur. Bizler atalarımızdan bize miras kalmış bir inancın bekçisiyiz. Sizlerde bilgilenmek, öğrenmek istiyorsanız sunucumuza gelebilirsiniz. Hecate'nin bilgeliği ve sevgisi üzerinize olsun.
Witchcraft PRAYERS' a hoşgeldiniz!
Keyifli vakit geçirerek bilgi edinmenizi umuyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
KUTLU OLSUN!
Reprobi Angeli Nedir?

Reprobi Angeli Latince olan bir kalıptır ve Türkçe anlamı ''Düşmüş Melekler'' idir. Nisan aylarında ilk ''Kıyamet Elçileri'' sunucusu kapanınca bazı kurucuları tarafından açılıp, hizmete başlamıştır. Aradan geçen zamanın etkisiyle benzeri bir olay sonucu tekrar hizmete açılmıştır. Gelenlere ve destekleyenlere minnet sunarız.

Misyonumuz:

Sunucu içerisinde çeşitli ruhani çalışmalar, felsefi görüşler ve inançların tartışılıp bunun yanı sıra kesin bilgisinin dönmesi amaçlanmaktadır.

Her inanç ve geleneğe mensup, cadı, pagan, araştırmacı fark etmeksizin bir çok insanın bulunduğu, öğretilerin paylaşıldığı, amacı birlik beraberlik kocaman bir aileyiz.
Varoluş Yolculuğu sunucusu Teistik Satanizm sunucusudur.Amacımız büyük bir sunucu olucaz gibi ego besleyici hedefler yerine satanizmi öğrenmek istiyen satanic kültürü merak eden kişilere bu ortamı sağlamak ve satanizmi tüm oluşumu felsefesi ile kişilere aktarmaktır.Sunucuda sesli sohbetler istişareler sürekli bir bilgi paylaşımı mevcuttur.Eğer satanizmi araştıran merak eden biriyseniz sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.⛧
Paganizm, Şamanizm ve cadılık hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz, bilgi paylaşımı ve eğitim odaklı bir sunucuyuz. Sınırlı sayıda üye alımı yapılacaktır.
Esoteric Guide Nedir?

Esoteric Guide iki yıla aşkın süredir var olan ve Türk Milletini, Ezoterizm yolunda bilinçlendirmek ve ışık tutmak amacı güden ve kâr amacı gütmeyen topluluktur. Esoteric Guide Türkiye çapındaki yüzlerce öğrencinin birçok çeşitli hareketinden oluşmaktadır. Her öğrenci kendi kişisel koşullarına ve yeteneklerine göre kendi yolunu ve yoğunluğunu seçer. Esoteric Guide kesinlikle Din, Irk, Dil, v.b. bir ayırım gözetmez.

Finansman

Esoteric Guide, Ezoterizm bilgeliğini paylaşmak üzere kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Bağımsızlığını ve niyetlerin saflığını koruyabilmek için Esoteric Guide hiçbir oluşum tarafından desteklenmemektedir, fonlanmamaktadır yada hiçbir yere bağlı değildir.

Ezoterizm Nedir?

Ezoterizm “sadece belli sayıda insanlara açıklanan halkın düzeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrine“ denir. Ezoterik doktrin “insanlara sözlü olarak aktarılan tüm bilgi ve öğretilere“ denir (Petit Robert) “Yalnız vakıf olanlara öğretilen || Vakıf olmayanlarca anlaşılmayan bilgi ve ya eserler için kullanılır. Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalığa sebep olan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.
Varlık ve Hiçlik;
Hiç var olmamayı hayal edebilir misin? Veya aslında var oluşunun temeline inmeyi? Ya var olup aslında hiçliğe gidiyorsan? Cevap aradığımız tüm soruları cevaplayalım. Hakikatin ırmağına sende in ve üryanlaş. Unutma sen yoksan bir kişi eksiğiz.

-Varlık ve Hiçlik Yönetimi.
yüzyıllarca insanoğlu korkutuldu, kötü tanrı'nın dinleri ve cehennem azabıyla. yüklediler bütün kötülükleri ve onlarca ayıp sayılan şeyleri efendi şeytan'ın üzerine. nankör insanoğlu ise seçti, korktukları için, kötü tanrı'nın yolunu ve taptılar ona. yüzyıllarca saklandı gerçekler bizden, toplum yüzünden yanlış lanse edildi dinimiz. asılıp vahşice öldürüldü, yakıldı bizim kahinlerimiz, rahip ve rahibelerimiz.
karalandı ve lekelendi bizim dinimiz, cahiller tarafından. sanıldığı gibi kedi kesip kanlı ayinler yapmayız. filmler, kitaplar, toplum ve medya yüzünden dinimiz kötü olarak biliniyor. bunların hepsi yanlıştır. her hayvan kutsaldır dinimizde, canlılara zarar vermek yasaktır. bizim bir sunucumuz var ve öğretimizi en uygun şekilde yaymaya çalışıyoruz, eğer yaydığımız ışığa ortak olmak isterseniz, merak ettikleriniz var ise aramıza katılabilirsiniz.
Çoğu dinden ve gelenekten insanların birbiriyle saygı çerçevesinde tartışabileceği, birbirinden bilgi edinebileceği ve öğretilerin paylaşıldığı sunucumuza katılmanızdan memnun oluruz.
-Scientia Est Lux yönetim ekibi.
Doğa tabanlı dinler, Öğretiler ve ilimler, Varlıklar, Spirituel konular ve zengin kütüphanemizden faydalanmak isteyenler sunucumuza gelebilir.

Sevgiler, Militibus Veritatis ekibi.
Sunucumuz gizli ilimlere, bir diğer deyişle okültizme ilgi duyan kitleye sohbet ve kaynak alanı sunmayı amaçlar.
İçerisi yanıyor aslanım. Sende gel. Katman katman ama her katmanı alevli. MMMMMHHH.. Nitelikli orospu evlatlarıda gelsin çok zevkli oluyor.
Witches Time, Türkiye'de olan araştırmacı ve cadıları toplamak amacı ile oluşturulmuştur. Bir çatıda toplamak ile aynı zamanda eğitmekde isteriz. Bizlere karşı ve öğretimize karşı olan önyargıyı kırmaktır amacımız. (Witches time/ Clara menté)
Amacımız, sürekli kendimizi geliştirmektir ve gelişimimizin asla sonu olmayacaktır. Ruhani olarak gelişiriz ve bu gelişme yolunda Tanrılarımız bizlere bir öğretmen gibi yardımcı olur. Yanlış anlaşılmamak adına yardımcı olma kısımları asla çalışmadan sonuç almak değildir, bizlere yol göstermektir. Yolumuza “ışık” tutmaktır.
Sizleri lanetten kurtarmak için kahininizi gönderdim, onun başına tacını koyduğunuz zaman savaşı kazanacaksınız.
Bu sunucu Işıkçılar'ın "bir" alt kültürüdür. Amacımız insanları aydınlatmaktır."Satanizm" adı altında yapılan dramalardan bıkan amacıı spiritüellik olanlar gelsin. Lejyonumuzu yönetecek kadın satanistler alınacaktır. Evet kadın! Çünkü onlar sizin gibi uçkurunu düşünmüyor sevgili drama severler. Her ortamda ezdiğiniz yetmediği gibi bu ortamda da kadınları ezdiniz. Sözde "özgürlükçü, sanat sever , bilim sever vs. " satanistler diyorsunuz kendinize hepinizin ne mal olduğu ortada.

Altın Çağ geldi ama sizin gibiler sayesinde değil, artık kadınlar yönetecek buraları!

Bize "ilk taşı" içinizden "günahsız" olanlar atsın! (BÖYLE BİRİ VARSA EĞER)
Amacımız, Öğreti'yi yaymak, seçkinler arasındaki bağı güçlendirmek ve belli yalanlarla zincirlenen, geçmişi unutturulan insanlığa tanrısallığını hatırlatmak.
Düşünen ve sorgulayan arkadaşlarımızla birlik olmak, onların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve her zaman sırtlarını dayayabilecek kardeşleri olduğunu hissettirmek için varız.
Satan'S Temple Nedir:

Topluluğumuzun amacı, insanlara Efendi Şeytan’ın Işığını tanıtmak, onları bilgilendirmek ve öğretimizi yaymaktır. Diğer sunuculardan bağımsız bir sunucu olmakla beraber, burda bir aile gibiyiz. İstek buyuran herkese kapımız açıktır. Farklı dinlerden olmanız sorun edilmezken alımları yapar ve kendi öğretimiz hakkında bilgi veririz. Düşünceleriniz, fikirleriniz bizim için önem arz eder.

Satanizm nedir ? Biz kimiz?

Satanizm Teistik(Spiritüel) Satanizm ve Ateistik Satanizm olarak ikiye ayrılır. Ateistik(Laveyan) Satanistler Şeytan’ı sadece bir sembol olarak görürler, varlığına inanmazlar. Biz ise Spiritüel Satanistiz. Efendi Şeytan yol gösterici bir tanrıdır ve başka tanrılarımız da vardır.
Spiritüel Satanizm, Şeytan’ı yol gösterici, rehber bir Tanrı olarak görür. Şeytan Allah tarafından yaratılmış bir “melek” veya “cin” değildir. Şeytan da, Allah da birer tanrıdır. Şeytan’a atfedilen isimlere baktığımızda Lucifer, Enki, Melek Tavus, Seth, Mara vs gibi Antik Tanrı isimleriyle karşılaşırız. Allah kutsal kitaplarında eski kadim tanrıları iblis,cin sıfatına koymuş ve aşağılamaya çalışmıştır. Ayinlerimizde/Ritüellerimizde kedi kesme, bakire öldürme vs gibi şeyler yoktur. Bunlar bir avuç ergenin kendi vahşi zevklerini “satanizm” adı altında tatmin etme çabasından başka bir şey değildir. Hayvanlara ve doğaya zarar vermeyiz. Ölümden sonra reenkarnasyona inanırız. Dinimiz çok tanrılı bir dindir. Tek tanrı inancımız yoktur. Tanrılar her şeyi yapabilen sınırsız güçte varlıklar değillerdir. İnsanlığı yaratmışlardır fakat evreni yarattıkları düşüncesi yoktur. Amacımız, sürekli kendimizi geliştirmektir ve gelişimimizin asla sonu olmayacaktır. Ruhani olarak gelişiriz ve bu gelişme yolunda Tanrılarımız bizlere bir öğretmen gibi yardımcı olur. Yanlış anlaşılmamak adına yardımcı olma kısımları asla çalışmadan sonuç almak değildir, bizlere yol göstermektir. Yolumuza “ışık” tutmaktır.
Esenlikler,''İsa Mesihin Yolu'' nu örnek alarak ve bilgi almak isteyen kardeşlere rabbin esenliğini tanıtmak için varız!
Din,dil,ırk ve Mezhep ayrımı kesinlikle yoktur.
Ribal Ededert----------
Teistik Satanizm'i en iyi şekilde öğretmeyi amaçlayan, teistik Satanizm'i kedi kesip, bakire kurban veren bir din olarak değil;
özgürlüğü,bilimi,zevki müjdeleyen bir din olduğunu öğretmektir.
Gelen üyelere diktatör gibi değil, kardeş gibi davranıyoruz.
Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Ave Satanas Amên!