The invite of this server is invalid or has expired.
Circle of Yod
Komunidad

Circle of Yod

The Circle of Yod is a server for Abrahimic magicians, though if you are a pagan, heathen, or otherwise non Abrahamic you are welcome to join, but do understand this is a space for Abrahimic magicians. Hope to see you there!
Chanokh Bumped 226 araw na nakalipas

Marka at mga Pagsusuri

Walang mga pagsusuri at marka
Sumali dito para maging unang tagasuri!