Server beitreten
BlazeProCool ๐Ÿ”ฅ
Community
49 Online
353 Mitglieder

BlazeProCool ๐Ÿ”ฅ

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
**__BlazeProCool__**

Hello @everyone,
This is a server for a youtuber with over 800+ subscribers on youtube, doing daily streams!
And that is not all at all! There are alot of things in this server!
We have:
โ€ข Alot of fun
โ€ข Active community
โ€ข No toxicity
โ€ข Active Staff
โ€ข WIP secret stuff!
โ€ข 14 fun bots to mess around with.
โ€ข Music! You can hear music here any no one would annoy you!
โ€ข We even own a whole minecraft server! Yes, you've heard it right!
If you play minecraft, it's a good thing for you!
The IP of the server is `play.snupcraft.com`
โ€ข We have YouTube & Twitch Streamer roles! If you're a youtuber with over 100 subscribers, you can be a youtuber there!
If you want the Twitch Streamer role here, you must have over a 100 followers + active people watching you!
โ€ข Streaming with your fans? Recording with your fans? Want no one to come and annoy you? No problem!
We have private channels only dedicated to Streaming & Recording!
โ€ข We're also looking for staff! If you feel like you're fit to be a staff member, you can be one!
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
BlazeProCool Gebumpt Vor 6 Stunden

Bewertungen und Rezensionen

5.0
1 Rezensionen
1
BlazeProCool BlazeProCool
Rezensionen
pretty active and kind people
its a god server and active plus everyone is friendly and they make jokes all the time